Hikid - Vươn cao tầm vóc Việt

Giới thiệu doanh nghiệp

Ildong Foodis với tư cách là công ty thành viên của “Dược phẩm Ildong” 
doanh nghiệp chế tạo thuốc dân tộc truyền thống hơn 70 năm, năm 1970 từ khi sáng lập đến nay bắt đầu từ Agimeal thức ăn trẻ em kiểu Hàn Quốc đang chiếm vị trí kẻ đứng đầu hữu danh hữu thực của ngành kinh doanh thức ăn trẻ em bằng với sự dẫn đầu chất lượng của thức ăn trẻ em, thức ăn trẻ sơ sinh thông qua việc cải tọa chát lương không ngừng nghỉ trong 40 năm qua phát triển lần đầu tiên trong nước các loại nước uống trẻ em, thức uống ion cho trẻ em và sữa bột dê v.v.. 
Tôn trọng con người
1. Tôn trọng hỗ trợ năng lực và cá tính của cá nhân, đóng góp vào tinh thần làm việc nhóm bằng tư thế thẳng thắn, thành thật.
2. Phát huy tốt nhất năng lực và sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng nghỉ phát triển bản thân.
3. Làm việc một cách có lợi ích bằng ý chí, cố gắng tận hưởng cuộc sống phong phú.
4. Vừa hỗ trợ trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau, vừa làm tốt trách nhiệm và quyền hạn.

Chất lượng kinh doanh
1. Bảo đảm ưu thế kinh doanh và làm mạnh lên năng lực trọng tâm lấy tri thức kinh doanh làm nền tảng.
2. Tăng chất lượng quá trình và thành viên, tăng tiêu chuẩn chất lượng kinh doanh bằng cách đưa ra ý kiến hợp lý. 
3. Tình đổi mới doanh nghiệp và định hướng kinh doanh tốc độ nhưng cũng mang tính thử thách.
4. Tôn trọng đạo đức và luật pháp, theo đuổi kinh doanh đúng đắn và cạnh tranh công băng.

Sáng tạo giá trị
1. Theo đuổi phát triển tính liên tục của công ty bằng cách tạo rạ dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. 
2. Định hướng quản lý giá trị khách hàng bằng việc ưu tiên hàng đầu việc tôn trọng khách hàng.
3. Theo đuổi cực đại hóa của giá trị công ty và bảo hộ lợi ích của cổ đông.
4. Thông qua sự phát triển của công ty đóng góp vào sự phát triển xã hội và sự thình vượng chung của các bên có liên quan. 

0