Nhà máy trong nước tại Chuncheon

Ildong Fooodis đang xây dựng cơ sở hạn tầng sản xuất phù hợp vứi quy định chất lượng thế giới như Tiêu chuẩn quản lý chất lượng y dược phẩm (GMP), Tiêu chuẩn quản lý tập trung (HACCP) ở nhà máy Chuncheon với hệ thống tự động hóa tiên tiến, ở nơi nghiên cứu thực phẩm Foodis đều phát triển chất lượng ưu tú các sản phẩm đa dạng bắt đầu từ thức ăn cao cấp cho trẻ, thực phẩm chức năng, sản phẩm cho bà mẹ đang mang thai, thực phẩm hữu cơ... chúng tôi đang nỗ lực hết mình cống hiến vào phát triển sức khỏe của các độ tuổi từ trẻ nhỏ cho đến người già.