Nơi nghiên cứu

Nơi nghiên cứu thực phẩm Ildong là nơi người dân toàn quốc có thể an tâm và luôn hết mình trong việc phát triển chất lượng ưu tú có thể ăn được của thực phẩm.

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn

- Phát triển sản phẩm mới và nghiên cứu tính khoa học hợp với tính chất mỗi sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt và thức ăn cho trẻ và trẻ sơ sinh.

- Thử nghiệm lâm sàng và phát triển thực phẩm /thức uống chức năng.

- Thử nghiệm trên động vật chất dinh dưỡng thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt.

- Khảo sát tỉ lệ thành phần dinh dưỡng bị mất đi trong khi chế biến thực phẩm.

Tổ chức nghiên cứu