Thành phần dinh dưỡng của Hikid gồm những gì?

 

 

    

  Thành phần dinh dưỡng                             hàm lượng chứa trong 100g
Calo thành phần dinh dưỡng                       Protein (g) 15(50%)
Chất béo (g) 21
Cacbohydrat (g) 57
Calo (kcal) 480(30%)
Vitamin Vitamin A(IU) 1700(128%)
Vitamin D(IU) 280(70%)
Vitamin E(㎎) 7.5(125%)
Vitamin K1(㎍) 22.5
Vitamin B1(㎎) 1.3(163%)
Vitamin B2(㎎) 1.0(100%)
Vitamin B6(㎎) 1.3(217%)
Vitamin B12(㎍) 4.0
Vitamin C(㎎) 65(130%)
Nicotinic acid amide (㎎) 10(91%)
Biôtin(㎍) 160
Axit Pantothenic (㎎) 6.0
Axit Folic (㎍) 250(250%)
Mineral Canxi(㎎) 600(100%)
Phốtpho (㎎) 400(67%)
Natri(㎎) 230
Kali(㎎) 650
Magiê (㎎) 100
Clo (㎎) 500
Sắt (㎎) 9.0(100%)
Kẽm (㎎) 8.0(100%)
Đồng (㎍) 300
I-ốt (㎍) 52.5
Mangan(㎍) 22.5
Các nhân tố tăng trưởng TGF-β(㎍) 1.9