Hikid - Vươn cao tầm vóc Việt

  • banner Hikid 1
  • alt

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

Mã Sản Phẩm: 8801157131126

Mã sản phẩm: 8801157131119

Mã sản phẩm: 8801157160560

Mã sản phẩm: 8801157117809

Mã sản phẩm: 8801157117144

Mã sản phẩm: 8801157117601

Mã sản phẩm: 8801157117984

CHUYỂN ĐỘNG CÙNG HIKID

NGUỒN GỐC

Nơi nghiên cứu

Nơi nghiên cứu thực phẩm Ildong...

06/12/2016

Nhà máy tại NewZeland

Công ty Dairy Goat của New...

06/12/2016

Nhà máy trong nước tại Chuncheon

Ildong Fooodis đang xây dựng cơ...

06/12/2016

Nhà máy tại Úc

Giới thiệu nhà máy Tatura ...

06/12/2016

VIDEO

0